Rendelet az újszülöttek életkezdési támogatásáról

Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2020. (X.28.) önkormányzati Rendelete

az újszülöttek életkezdési támogatásáról

 

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

 

 

1. §

 

(1) E rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a mártélyi újszülöttek részére nyújtható önkormányzati életkezdési támogatás megállapításának feltételeit, szabályait, és a támogatással hozzájáruljon az önálló életkezdés költségeihez.

 

(2) E rendelet hatálya Mártély község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és örökbe fogadó szülőre, gyámra és a törvényes képviselővel közös háztartásban élő gyermekre terjed ki.

 

 

2. §

 

E rendelet alkalmazásában

a) törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám;

b) szülő: a szülői felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti és az örökbe fogadó szülő;

c) gyám: a gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a gyermek törvényes képviselője, az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság vagy a bíróság a gyermeket elhelyezte, vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta;

d) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

e) Kincstári Start-értékpapírszámla: a Magyar Államkincstár által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla.

 

 

3. §

 

(1) Mártély Községi Önkormányzat a törvényes képviselő kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a 2020. augusztus 31. napját követően született gyermeket, aki a kérelem benyújtásakor mártélyi lakcímmel rendelkezik.

 

(2) A támogatás összege gyermekenként 10.000.- Ft, mely a gyermek nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlára kerül utalásra.

 

(3) A támogatás kamatokkal növelt összegét a gyermek 18. életévének betöltését követően veheti fel. A megállapított támogatás kifizetésére, felhasználására vonatkozóan a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 

4. §

 

(1) Az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője – mint e támogatás igénylésére jogosult személy - e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be Mártély Község Polgármesterének címezve.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a gyermek lakcímkártyájának másolatát,

c) a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés másolatát,

d) gyámkirendelő határozat másolatát,

e) örökbefogadást igazoló okirat másolatát.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője a gyermek születésétől, illetve a gyámkirendelő vagy örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásától számított 12 hónapon belül nyújthatja be, mely határidő elmulasztása jogvesztő.   

(4) A támogatás gyermekenként egy alkalommal vehető igénybe.

 

 

5. §

 

Az újszülöttek életkezdési támogatása ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a támogatási összeg folyósításról a jegyző gondoskodik.

 

6. §

A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.

 

7. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 23.96 KB
  • Találatok: 109

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
  • +36 62 528-062
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
  • +36 62 228-038
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Széll Ádám r. őrmester

Telefonszám
+36/20-209-5336

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-12
Kedd: 13-16
Szerda: 8-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Kedd: 13-16
Szerda: 9-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12


A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.