Gázközmű építési hozzájárulásról

Hatályos:2013-11-27 -tól
Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 33/2011. (XI.29.) Önkormányzati Rendelete
A gázközmű építési hozzájárulásról

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Gázelosztó vezetékhálózat: a fogyasztói igények kielégítését szolgáló gázelosztó vezeték és annak részeként az elágazástól a telekhatárig tartó leágazó vezeték,

2. Közmű: a gázelosztó vezetékhálózat.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Mártély község közigazgatási területén az önkormányzat által a rendezési terv előírásaival összhangban kiépített gázközmű használatában érdekelt ingatlan tulajdonosokra, ingatlanhasználókra, utólagos rácsatlakozásokra.


2. Rácsatlakozás a közműre

2. §

(1) A fogyasztó a közműre a közműfejlesztési hozzájárulás összegének megfizetését követően, a polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) A hozzájárulás feltétele, hogy a rácsatlakozó fogyasztó egy összegben kifizesse a beruházási hozzájárulás egy ingatlanra eső költségét, közműfejlesztési hozzájárulás címén.

(3) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét évenként a képviselő-testület felülvizsgálja.

(5) A befizetés csak a rákötésre jogosít, de nem tartalmazza a közműre történő rákötési költségeket.


3. Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. számú melléklete 2012. január 1. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - az (4) bekezdés kivételével - hatályát veszti Mártély Község Önkormányzatának a gázközmű építési hozzájárulásról szóló 14/2004. (X. 28.) Ök. rendelete és az azt módosító 22/2005. (XII. 13.) Ök. rendelet, 5/2006. (III. 29.) Ök. rendelet és 29/2008. (XI. 27.) Ök. rendelet.

(4) Mártély Község Önkormányzatának a gázközmű építési hozzájárulásról szóló 14/2004. (X. 28.) Ök. rendelet 1. számú melléklete 2012. január 1. napján veszti hatályát.


Balogh Jánosné                       dr. Tarics Csilla

 polgármester                                jegyző

 

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2011. november 29.

 dr. Tarics Csilla
      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 7.79 KB
  • Találatok: 131

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
  • +36 62 528-062
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
  • +36 62 228-038
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Széll Ádám r. őrmester

Telefonszám
+36/20-209-5336

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-12
Kedd: 13-16
Szerda: 8-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Kedd: 13-16
Szerda: 9-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12


A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.