Közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Hatályos:2016-10-01 -tól
Mártély Község Önkrményzat Képviselő Testületének 25/2013. (IX.25.) Önkormányzati Rendelete
A közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Mártély Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


E rendeletet Mártély Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatás) tekintetében kell alkalmazni

2.§

(1)[1] A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel megkötött hatósági szerződés alapján történhet.
(2) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában, továbbá
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

 

 

3.§

(1)[2] A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól mentesíthető, ha
a) a filmalkotás önkormányzati érdeket, vagy közérdekű célt szolgál;
b) a filmalkotás filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül;
c) a filmalkotás oktatási témájú.
(3) A kérelmező a közterület-használati díjkedvezményben részesülhet, ha a filmalkotás tudományos vagy ismeretterjesztő témájú. A kedvezmény mértékéről a polgármester dönt.  
(4) Önkormányzati rendezvények időtartama alatt a közterület filmforgatási célzattal kizárólag a polgármester külön engedélye alapján használható.
(5)[3] Mártély Községi Önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatáért fizetendő közterület használati díjtételeket honlapján közzéteszi.

 

4.§


A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül biztosítja újra az Önkormányzat a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

 

5.§


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Balogh Jánosné                                                        Dr. Korsós Ágnes

  polgármester                                                          címzetes főjegyző

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2013. szeptember 25.

 

 

Dr. Korsós Ágnes
Címzetes főjegyző

 


[1] A rendelet szövegét a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosította.
[2] A rendelet szövegét a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosította.
[3] A rendelet szövegét a 13/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosította.
  • Találatok: 111

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
  • +36 62 528-062
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
  • +36 62 228-038
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Széll Ádám r. őrmester

Telefonszám
+36/20-209-5336

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-12
Kedd: 13-16
Szerda: 8-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Kedd: 13-16
Szerda: 9-12
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12


A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.